Osoba dorastająca w rodzinie dysfunkcyjnej, w której obecny był alkohol, choroba kogoś bliskiego, przemoc lub rozwód rodziców, nie miała łatwego dzieciństwa. Doświadczyła zapewne wielu krzywdzących i bolesnych zachowań rodziców, w jej domu nie obowiązywał wyrazisty system wartości, rodzice byli nieprzewidywalni, zaniedbywali własne dziecko a nawet je odrzucali.

Takie zachowania rodziców spowodowały specyficzny rodzaj funkcjonowania dziecka, aby mogło sobie jakoś poradzić w tej sytuacji. W życiu dorosłym osoby z rodzin dysfunkcyjnych przeżywają wiele trudności, okazuje się, że to co było pomocne i chroniło ich jak byli dziećmi, teraz komplikuje życie, relacje z ludźmi, wprowadza napięcie, ból.

Jeśli zatem:

masz trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji
masz kłopoty z przeżywaniem i okazywaniem uczuć
traktujesz siebie bardzo serio
jesteś nadmiernie odpowiedzialny lub całkowicie nieodpowiedzialny
boisz się utraty i odrzucenia
stale odczuwasz poczucie winy
masz kłopoty z realizacją swoich celów
obawiasz się i nie ufasz innym…

… grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych jest właśnie dla Ciebie!

pomoże Ci zrozumieć emocje własne i innych
dostrzec swoje potrzeby i nauczy jak je realizować
pomoże uwierzyć w siebie
umożliwi odbudować zaufanie do innych
dzięki grupie masz szansę rozstać się z bagażem dzieciństwa i zacząć żyć szczęśliwie

Naprawdę możesz dokonać ZMIAN w swoim życiu!

Zapraszamy na spotkania grupy raz w tygodniu, jedno spotkanie trwać będzie 3 godziny, od 18.00 do 21.00. Przed zapisaniem należy odbyć konsultację z psychoterapeutą Strefy Zmiany, abyśmy mogli wspólnie określić Twoje potrzeby i możliwości odpowiedzenia na nie, poprzez tę formę pomocy psychologicznej.
Grupa trwa 8 miesięcy, obecnie trwa nabór do grupy.
Planowane rozpoczęcie spotkań listopad 2013r., zakończenie czerwiec 2014r. (termin zależny od zebrania odpowiedniej liczby uczestników).
Koszt jednego spotkania 60 zł, płatne za miesiąc z góry, tj. 240 zł za 4 spotkania.
Ilość osób w grupie 12-15.

Bliższe informacje:
Adriana Klos tel. 516989833