adriana-klos-153

Proces psychoterapii rozumiem jako SPOTKANIE z drugim człowiekiem, towarzyszenie mu w odkrywaniu ważnych zdarzeń życiowych, które zostawiły ślad w psychice i przeszkadzają w osiąganiu celów życiowych. Dzięki psychoterapii niewygodne objawy ustępują a człowiek ma szansę w pełni cieszyć się życiem i być szczęśliwym.

W swojej pracy kieruje się zasadą, że każdy posiada w sobie naturalne zasoby do rozwijania się i przezwyciężania kryzysów, a terapeuta organizuje tylko odpowiednie warunki, aby człowiek mógł odkryć te zasoby i zacząć z nich korzystać.

Pracuję głównie w nurcie humanistycznym, kładąc szczególny nacisk na szacunek do drugiego człowieka, na autentyczność i empatię w relacji. W miarę potrzeb i problemów, korzystam też z dorobku innych szkół psychoterapii, np. behawioralno-poznawczej, psychodynamicznej czy Gestalt i integruję je w swojej praktyce. Swoją pracę poddaję superwizji u doświadczonych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Staram się osiągać cele ustalone wspólnie z klientem, tak szybko, jak to jest możliwe. Proponuję konsultacje i terapię krótkoterminową (zwykle kilka miesięcy). Jednak w zależności od problemu, z jakim zmaga się klient, możliwa jest również terapia dłuższa.

Metody i techniki, które stosuję w pracy, są zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Umów się już dziś na konsultację
Formularz kontaktowy