Nie wszyscy mogą spotkać się osobiście z psychoterapeutą i skonsultować swoje wątpliwości, otrzymać wsparcie. – Ktoś może mieszkać daleko i mieć utrudniony dostęp do pomocy psychologicznej. – Ktoś inny przebywa za granicą, a chciałby odbyć terapię w języku polskim. Wystarczy …
Czytaj dalej